GENESIS

 Services

เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ สร้างความแตกต่าง ด้วยการออกแบบที่ยึดหยุ่น รองรับการขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว
และการบริการทรัพยากร ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนไปสู่ต้นทุนต่อตารางเมตรที่คุ้มค่าที่สุด
เมื่อเทียบกับดาต้า เซ้นเตอร์ ระดับมาตรฐานเดียวกัน

Image module

Genesis’s Hightlights

ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ Tier III
รับประกันคุณภาพการให้บริการที่ SLA 99.982%
รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายสามารถออกแบบควบคู่กัน
มั่นใจในความเสถียรของระบบไฟฟ้าที่มีการสำรองแบบ 2N ทำให้มีกระแสไฟฟ้าใช้ตลอดเวลาความจุพลังงาน 4 กิโลวัตต์ต่อชั้น
ชั้นความจุกำลังโหลด 3,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
พร้อมให้บริการในรูปแบบ Carrier-Neutral ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้วงจรเชื่อมโยงจาก Network Operator ต่างๆ ได้
เป็นอาคารที่ออกแบบก่อสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการให้บริการพื้นที่สำนักงาน

All

 Hilights Specifications
 • ดาต้า เซ็นเตอร์ ได้รับการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากลความสูงของพื้นยก สร้างเป็นพื้นที่สำหรับให้บริการสำรองข้อมูลทั้งหมด
 • มีพื้นที่ให้บริการสำรองข้อมูลทั้งหมด 10,000 ตารางเมตร
 • มีพื้นที่เซิร์ฟเวอร์รวม 3,000 ตารางเมตร
 • มีชั้นวางทั้งหมด 1,033 ชั้นวาง
 • รวมความจุโหลด 2.4 เมกะวัตต์ (MW) ความจุไฟฟ้า UPS
 • ชั้นความจุกำลังโหลด 3,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • พร้อมให้บริการในรูปแบบ Carrier-Neutral ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้วงจรเชื่อมโยงจาก Network Operator ต่างๆ ได้
 • ประสิทธิผล การใช้พลังงานของตัวดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ที่ (PUE): 1.7
 • เป็นอาคารที่ออกแบบก่อสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการให้บริการพื้นที่สำนักงาน
 • มีห้องประชุมสำหรับให้บริการในพื้นที่ของเรา
 • พื้นถึงเพดานสูง: 4.5 เมตร
 • มั่นใจในความเสถียรของระบบไฟฟ้าที่มีการสำรองแบบ 2N ทำให้มีกระแสไฟฟ้าใช้ตลอดเวลา
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบ N+1
 • ระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ แบบ N+2 โดยจะเป็นระบบ Precision Air-Conditioner หรือการทำความเย็นที่ให้ลมเย็นจากพื้นสู่เพดาน
 • ลูกค้าสามารถมีตู้เก็บของได้ในพื้นที่ของเรา
 • มีวิศวกรที่เชี่ยวชาญดูแลทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งทางด้าน Physical และ Network Security ตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับอย่าง ISO/IEC 27001
 • ระบบปรับอากาศสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อัตโนมัติ เพื่อรองรับการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ในดาต้าเซ็นเตอร์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีการหมุนเวียนอากาศที่สมบูรณ์แบด้วยระบบ Hot Aisie Containment และ Cold-Aisie ที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ
 • ระบบดับเพลิงปลอดสาร เลือกใช้สารดับเพลิง ที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อใช้งานแล้วจะไม่ทิ้งสารตกค้าง และไม่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • วางมาตรการและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ซึ่งประกอบด้วยระบบการยืนยันบุคคลเพื่อขอเข้าพื้นที่ แบบอัตโนมัติ ระบบกล้อง CCTV คุณภาพสูงที่สามารถตรวจสอบจับความเคลื่อนไหวครอบคลุม และคมชัด